RSS پست‎های وبلاگ با برچسب "رول پلاک"

پیچ پروانه ای و کاربرد آن برای نصب لوستر

پیچ پروانه ای و کاربرد آن برای نصب لوستر انواع بست‌ها، مهارها یا پیچ‌های پروانه ای ضامن دار حاوی چند باله هستند که در سمت دیگر سازه‌های کاذب باز می‌شوند تا بخشی عمود بر سطح و مقاوم به وزن را ایجاد کنند. ابتدا باله‌ها برای درج پیچ در اطراف آن تا می‌شوند و سپس در سمت دیگر سازه باز می‌شوند.